Air Destral

19,95

Luchtverfrisser voor de duiventil

Ait Destral is een concentraat van waardevolle etherische oliën. In het hok gespoten verspreidt het een zeer aangename frisse geur.

 • zorgt voor een positieve sfeer in de duiventil of dierenverblijf
 • Is gemakkelijk te gebruiken en zeer economisch in gebruiksaanwijzing

Toepassing: sproei of vernevel Air Destral regelematig in het hok. Bijvoorbeeld als het weer verandert ( nat, koud ) anders is 1 a 2 keer per week ruim voldoende.

Categorie:

Beschrijving

gevarenaanduidingen:

 • H225 ontvlambare vloeistof en damp
 • H315 veroozaakt huidirritatie
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket te beschikking houden
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden
 • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
 • P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen
 • P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar de lokale/nationale voorschriften

Extra informatie

Gewicht 1 kg
Inhoud

Emmer 5 kg, Emmer 10 kg

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Air Destral” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Title

Go to Top